חנינה , בקשת חנינה מנשיא המדינה

כאשר ההליך הפלילי בבית המשפט מסתיים, קיימות עוד אפשרויות משפטיות הניתנות למימוש בפני הנאשם. אפשרות אחת הינה ערעור על הערכאה הראשונה (בית משפט שלום). אפשרות שניה הינה ערעור על הערכאה השנייה (בית משפט מחוזי) והאפשרות השלישית היא ערעור "חוץ משפטי" כאשר מוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

ישנם מקרים בהם כדאי לפנות בבקשה לחנינה על פני הגשת ערעור או כל שימוש באפשרות אחרת. כאשר קיימת מציאות משפטית שאינה מאפשרת חופש לשיקול דעת השופטים, נסיבות המקרה השתנו באופן יסודי דבר אשר מצריך התייחסות נוספת מצד בית המשפט. במקרים אלו בית המשפט ידחה את תחילת ביצוע גזר הדין עד אשר תתקבל החלטה לגבי בקשת החנינה. קבלת ההחלטות לגבי בקשות החנינה אורכות זמן ממושך ולכן זו דרך לגיטימית לעיכוב ביצוע ענישה פלילית שנגזרה על הנאשם. לא ניתן להגיש בקשה לחנינה בד בבד עם ערעור לערכאה גבוהה יותר על העונש שנגזר. במצב זה, הדיון בבקשת החנינה יידחה על הסף היות וקיים הליך פלילי נוסף שמתנהל בבית משפט אשר בסיומו יכול הנאשם לצאת לחופשי ללא צורך בבקשת חנינה.

בקשות החנינה המוגשות לבית הנשיא לעיתים אינן קשורות לעונש עצמו ויותר נוגעות להשלכות העונש כלפי הנאשם. נשיא המדינה אינו כבול לחוק ויש באפשרותו בהתאם לבקשת החנינה שהופנתה אליו לשנות את העונש, להמירו לעונש אחר או אף לבטלו בהתאם למציאות שנתגלתה לו בבקשה. חשוב לציין כי, כאשר נשיא המדינה מחליט על חנינה, שיקולים משפטיים הנוגעים בדרך כלל לבית המשפט אינם נכללים בהחלטתו.

גורם של ההתיישנות של התיק, הזמן שחלף מאז שהחל ההליך הפלילי, הינו שיקול מכריע לרוב כאשר מתקבל החלטה לגבי בקשת חנינה שהוגשה לנשיא. השיקולים לעונש במסגרת ההליך הפלילי לעיתים שונים מהשיקולים הנלקחים בחשבון על ידי הנשיא. כמו למשל, אם התרחש אירוע יסודי אשר לא היה ידוע לבית המשפט בעת דיון על התיק הפלילי ויש בכוחו להשפיע על הנסיבות

קיים גם מסלול מהיר בבקשת חנינה, במקרה ונגזר על הנאשם עונש מאסר קצר פחות מחמש שנים. מומלץ כמובן לבקש "עיכוב ביצוע" עד למועד פרסום ההחלטה של החנינה.

ההחלטה על סוג החנינה נחלקת לשלושה:

1. הקלה בעונש שהושת על הנאשם

2. קיצוב עונש מאסר עולם

3. מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת

בקשת חנינה הינה תהליך קריטי ומכריע בדיון הפלילי וחשוב שתבוצע בליווי עורך דין פלילי מוסמך ומנוסה לתהליך זה. נדרש מעורך דין פלילי בתיק הפלילי של הנאשם לאסוף את כל המסמכים והניירת הרלוונטיים לתהליך בקשת החנינה ולהיעזר בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו על מנת לעזור לנאשם לקבל החנינה המיוחלת.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.