איסור הלבנת הון ומימון טרור

הלבנת הון הינה כל פעולה ברכוש אסור שמטרתה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או את עשיית הפעולה בו.  זוהי פעולה שנועדה להטמיע רכוש שהושג בדרך לא חוקית ולהפכו לרכוש חוקי כך שלא יהיה ניתן לאתרו כרכוש שהושג באופן לא חוקי.

החוק נועד על מנת שלא יהיה ניתן להשתמש שימוש חוזר בהון שהוצא ממחזור לצורך מימון עסקאות עברייניות נוספות. ובנוסף מניעת יצירת הרווח מעבריינים וע"י כך גם למנוע את התמריצים הכספיים שכרוכים בעבירת עברה.

קיימות טכניקות רבות להלבנת הון כמו עסקאות חליפין ברכוש גנוב, הסוואת פעולה בסכומים כספים גבוהים ע"י פיצול למספר רב של הפקות בסכומים קטנים מן הסכום המינימאלי המצריך דיווח, זיוף קבלות ומסמכי ייצוא וייבוא ועוד. ההתמודדות עם הלבנות ההון היא התמודדות חשובה מאין כמוה ומדינות רבות הסכימו שחסימת האפשרות שעבריינים ילבינו את כספם תוריד במידה ניכרת את רמת הפשיעה וארגוני הטרור בעולם. כיום מדינות וממשלות רבות משתפות פעולה על מנת לאכוף את החוק.

ארגוני טרור רבים מנסים להסוות את פעולתם ולממנה על ידי הלבנת הון, הם מנסים לעשות זאת דרך המערכת הפיננסית ולכן התפקיד החשוב שמייעדים ארגוני הפשיעה והטרור בכל העולם לגופים הפיננסיים. עלינו להבין שמהלחמה הזו היא מלחמה בפשע ובטרור ולכן חשיבות גבוהה במיוחד בעולם ובארץ בפרט. בישראל הוקמה הרשות לאיסור להבנת הון ומימון טרור זהו גוף מודיעיני שהוקם במטרה לסייע במניעה ובחקירה מתמדת של עבירות הלבנת הון ובכך למעשה ישראל הצטרפה למלחה העולמית במאבק בתופעות מסוג זה.

העונשים בגין עבירת הלבנת הון הם עונשים כבדים מאוד: עונש מקסימאלי של 10 שנות מאסר או קנס הגבוה פי 10 מהקנס האמור בחוק העונשין לכל אדם המבצע פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת לחוק.  מספיק שיידע האדם כי הרכוש הוא רכוש אסור בכדיי להפלילו וזאת גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.

מדינת ישראל נכון לשנת 200 נכללה ברשימה השחורה של המדינות המלבינות הון ולכך משמעות חמורה מבחינה כלכלית למדינה. מטרת החוק כנגד הלבנת הון בישראל הוא בראש ובראשונה ליצור חברה תקינה בישראל ובנוסף לכך לנסות ולהוציא את ישראל מהרשימה השחורה. כאשר מדינה הופכת מקום נוח להלבנת הון היא הופכת למקום מועד לפשע מאורגן ואת זה עלינו למנוע בכל תוקף בישראל, עבירות של סמים, זנות, ועבירות קשות אחרות של הפשע המאורגן.

בחוק כנגד הלבנת הון עבר בקריאה שלישית בכנסת ללא כל מתנגדים וזה רק מעיד על החשיבות העצומה שיש לפעולות השונות שיש לנקוט בארץ על מנת למגר לחלוטין את התופעה הזו. צמצום מקסימאלי של התופעה יוביל למדינה שקטה מפשע ואלימות.

מאמר זה נועד למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.