משפט צבאי

מערכת המשפט הצבאית הינה מערכת משפט מקבילה למערכת המשפט האזרחית. הגורמים הכפופים לה הם כל האנשים המשרתים בצבא: חיילים, קצינים, נגדים, אזרח עובד צהל וכו'. כנסת ישראל חוקקה את חוק המשפט הצבאי  והוא מגדיר את תפקיד בתי הדין הצבאיים ומפרט את העבירות ואת העונשים אשר להם כפופים ציבור המשרתים בצבא.

ניתן למצוא מספר רב של עבירות הקיימות בחוק המשפט הצבאי גם במערכת המשפט הפלילי אזרחי של מדינת ישראל. חוק המשפט הצבאי כולל גם עבירות אשר אינן נחשבות במשפט הפלילי אזרחי כעבירות אשר בהן ציבור המשרתים בצבא נשפטים ונענשים. ביצוע עבירה בזמן השירות הצבאי יכולה לגרור בעקבותיה לרישום פלילי בדומה למשפט הפלילי אזרחי. משרתי הצבא עלולים בתום השירות הצבאי להשתחרר עם רישום פלילי שילווה אותם למשך זמן רב.

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מערכת המשפט הצבאי היא בעזרת עורך דין פלילי צבאי אשר בכוחו למנוע רישום פלילי למשרתי הצבא אשר מואשמים בעבירות במסגרת בית הדין הצבאי. נאשם במשפט צבאי זכאי לפנות לסניגוריה הצבאית בבקשה לסעד משפטי או לפנות לעורך דין פלילי צבאי פרטי בעל רישיון לייצוג נאשמים בבית משפט צבאי.

יתרונו הגדול של עורך דין פלילי צבאי הינו ידיעותיו הרבות במשפט הצבאי אשר יכולות לסייע לנאשמים אשר אינן בקיאים במשפט הצבאי. ככל שיעורב עורך דין צבאי פלילי מוקדם ככל האפשר בהליך משפט צבאי כך ניתן יהיה לנצל את ידיעותיו בהליך המשפטי הייחודי הקיים בבית המשפט הצבאי ובחוקי במשפט הצבאי ולחלץ את הנאשם מרישום פלילי.

מערכת המשפט הצבאי נחלקת לשתי קטגוריות, מערכת משפט פנימית אשר בה מפקד שופט חייל, ומערכת המשפט הצבאי אשר בה נשפטים משרתי הצבא על עבירות שבגינן יכולים להיגזר עונשים כבדים ורישום פלילי. להבדיל ממערכת המשפט הפלילי אזרחי אשר מידתיות העונש שונה ממערכת המשפט הצבאי, לרוב מקלה על הנאשם.

מקרה ידוע הוא ההתייחסות לעבירות השימוש בסמים אשר במערכת המשפט הצבאי גוררת עונש מאסר לעומת קנס כספי במשפט הפלילי אזרחי. משרתי הצבא כפופים לחוקים שאינם קיימים במערכת המשפט האזרחי אשר עבירות צבאיות  גוררות עונשים כבדים במקרים של הפרת פקודה, הפקרת נשק, עריקות ועוד.

עורך דין צבאי פלילי מלווה את הנאשם לכל אורך ההליך המשפטי המתקיים בעניינו. החל מחקירת משטרה צבאית, הגשת כתב אישום, ייצוג הנאשם בבית המשפט הצבאי. המשפט הצבאי מאפשר לעורך דין פלילי צבאי לייעץ לנאשם כיצד לענות לשאלות בעת חקירת המשטרה הצבאית, ימליץ על הסכמה או סירוב לביצוע בדיקת פוליגרף וכן יבנה את קו ההגנה המיטבי לנאשם אשר יסייע לביטול האישום וימנע רישום פלילי לנאשם.

לסיכום, במידה ואתה משרת כחייל בסדיר, חייל בקבע, מילואים בכל דרגה וזקוק לסעד משפטי או ייעוץ משפטי. קיימת בפניך האפשרות לפנות אל עורך זין צבאי פלילי בעל רישיון לייצוג משפטי בעת המשפט הצבאי, לפני תחילתו ובמהלכו.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.