שחרור ממעצר

חוק המעצרים, נותן לשוטר סמכות לעצור אדם כאשר הנסיבות מצדיקות מעצר מיידי או במקרים בהם יש להביאו לחקירה. השוטר יכול לעצור אדם ל- 24 שעות ול- 48 שעות במקרים חריגים. אם נדרש להחזיק במעצר מעבר ל- 24 שעות, יש צורך בהבאתו בפני שופט לצורך הארכת מעצרו.

בזמן שהחשוד נתון במעצר, יש לו זכות לביצוע שיחת טלפון אחת. לרוב שיחה זו מנוצלת ליצירת קשר עם עורך דין פלילי. זכות נוספת לחשוד הנמצא במעצר היא לפגוש עורך דין פלילי ולזכות בייצוג משפטי ראוי במהלך ההליכים המשפטיים.

ישנם מקרים בהם החשוד הנתון במעצר אינו יכול לממן עורך דין פלילי פרטי ולכן, הוא יכול לבקש סעד משפטי מהסנגוריה הציבורית. כאשר נפגש העצור עם עורך דין פלילי תוכן שיחתם חסויה בהתאם לחוק חיסיון עורך דין לקוח. פגישה זו הינה חשובה מאוד ויש לקיימה מוקדם ככל האפשר מרגע הגיעו של האדם למעצר שכן מרגע זה עורך דין פלילי לוקח על עצמו את ייצוג החשוד ופועל מול מערכת המשפט.

במקרה שבו חלפו 24 שעות מתחילת המעצר, והמשטרה מעוניינת בהארכת מעצר, תגיש המשטרה בקשה זו לבית המשפט. עורך דין פלילי בשלב זה אינו יכול ללמוד את חומר החקירה כנגד מרשו, אך יש באפשרותו לבצע חקירה של השוטר שעצר את מרשו, בכדי ללמוד על האירועים שגרמו למעצר הראשוני ולבקשת הארכת המעצר.

שחרור ממעצר – סוגים: מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים. קיימים הבדלים מהותיים בין שני סוגים אלו.

מעצר ימים

במעצר זה נעצר האדם עוד לפני הגשת כתב אישום כנגדו, אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 • חשד שהחשוד עבר עבירה.
 • העבירה המיוחסת לחשוד שייכת לקטגוריות עוון או פשע.
 • עילה למעצר החשוד.
 • במידה וערבות אינה מספקת.

מעצר ימים נועד:

 • למנוע שיבוש הליכי משפט או הליכי חקירה במידה והחשוד ישוחרר.
 • למנוע בריחת החשוד.
 • מניעת פגיעה פיזית בחשוד, בציבור או במדינה.
 • ביצוע בדיקה פסיכיאטרית.

עורך דין פלילי יפעל לשחרור ממעצר מהיר ככל האפשר של החשוד. הפיקוח על מעצר ימים מבוצע על ידי שופט ואינו ניתן להארכה בלתי מוגבלת.

מעצר עד תום ההליכים

במעצר זה עוצרים את החשוד לאחר הגשת כתב האישום כנגדו אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 • קיום עילה המצדיקה את מעצרו.
 • במידה וקיימות ראיות לכאורה.
 • כאשר מטרת המעצר אינה מושגת באמצעות תשלום ערבות בידי החשוד.
 • מניעת פגיעה פיזית בחשוד, בציבור או במדינה.

עורך דין פלילי יפעל לשחרור ממעצר עד תום ההליכים במסגרת ההליך המשפטי הכולל תוך זמירת זכויותיו של החשוד.

עורך דין פלילי, חשוב לוודא כי יש לו ניסיון בתחום זה על מנת לקבל את הייצוג המשפטי הטוב ביותר. העצות המתקבלות מעורך הדין לנהוג ולהגיב בדרך מסוימת באות מתוך ניסיונו הרב בתחום, לאפשר לו לנהל את התיק בדרכו ולסמוך עליו. עורך דין פלילי רואה את התמונה המלאה ופועל מתוך שיקולים משפטיים ולא מרגשות.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.