מחיקת אישום פלילי

במקרים רבים גם לאחר הגשת כתב אישום כנגד הנאשם, ייצוג משפטי נכון של עורך הדין הפלילי עשוי להוביל לסיום ההליך הפלילי ללא תוצאות הרסניות לנאשם וזאת באמצעות ביטולו ומחיקתו של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק. ישנם כמובן תרחישים רבים למקרים כאלה וכעת נסקור את הדרכים לביטול כתב האישום וההשלכות השונות הנובעות מכך.

בראש ובראשונה, מהו כתב אישום?

כתב אישום מפרט למעשה את העובדות הנטענות כנגד נאשם. הוא אשר פותח את ההליך הפלילי ומוגש על ידי המאשימה- המדינה. במדינת ישראל מוגש כתב האישום על ידי תובע מוסמך אם מצא  תובע מוסמך זה ראיות להוכחת האשמה וכי קיים עניין לציבור.

השיקולים לסגירת תיק בטרם הוגש כתב האישום:

במקרים בהם תיק החקירה נמצא בידי המשטרה וארם הועבר לתביעות לשם הכנת כתב האישום או במקרים בהם תיק החקירה הועבר לתביעות אך טרם הוכן כתב האישום ניתן לפעול לסגירתו של התיק. במקרים כאלה ובלבד שישנם טיעונים אשר יכולים להשפיע על ההחלטה לסגור או לבטל את התיק ניתן לפנות ליחידה החוקרת/התובעת ולהציג את אותם טיעונים. למשל אם מדובר במקרה שאירע לפני זמן רב, אם מדובר בעבירה קלה, מצבו האישי או בריאותי של הנאשם וכו', ובנוסף הצגת פרטים אישיים חושבים של הנאשם כגון לימודים, טיפול פסיכולוגי ועוד. ההחלטה האם לסגור את התיק או לא מתקבלת על סמך הראיות בתיק וגרסתו של החשוד כפי שנמסרה במשטרה. בנוסף לכך ישנה חשיבות עצומה לעורך הדין הפלילי שאת שירותיו שוכר הנאשם על מנת שיציג את הראיות בצורה הטובה ביותר. ברוב המקרים התייעצות עם עורך דין כבר בשלבים הראשונים של החקירה הוא קריטי במיוחד ועשוי להשפיע על ההחלטה לסגור את תיק החקירה וסיום ההליכים הפלילים כנגד הנאשם. עורך הדין הפלילי ידע להעריך מה סיכוייו של הנאשם לסגירת התיק לפי ראיות חומר החקירה הקיים.

 ישנם שני תרחישים לביטול כתב אישום:

בתרחיש הראשון בית המשפט מבטל את כתב האישום על פי הסכמת הצדדים לדבר. וזאת לאחר שעורך הדין הפלילי המייצג את הנאשם הצליח לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום. במקרים כאלה אם הנאשם הודה בעבודות שיש בהן בכדי להרשיעו מנוע התובע מלחזור בו בכתב האישום.

מצד שני,אם לא היו בעובדות בהן הודה הנאשם בכדי להרשיעו ראשי התובע לחזור בו מהאישום וזאת לאחר קבלת אישור מבית המשפט. לכן הנאשם בטרם מגיש מענה לכתב האישום חייב להתייעץ עם עורך דין פלילי שכן כל הודאה שימסור לבית המשפט עלולה להשפיע על ביטול כתב האישום בעתיד.

במקרה השני, בית המשפט מבטל את כתב האישום כתוצאה מקבלת טענה משפטית שהעלה הסנגור של הנאשם וזאת מבלי שתהיה  הסכמה מוחלטת בין הצדדים ולעתים קרובות בניגוד מוחלט לעמדת התביעה. מקרים מסוג זה קורים לעיתים קרובות כאשר יש חוסר סמכות מקומית, פגם בכתב האישום, העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה כלשהי, חסינות, התיישנות, חנינה וכו'.

כאשר התקבלה אחת מהטענות הנ"ל בית המשפט ראשי לבטל ולתקן את כתב האישום ובמקרים מסוימים של חוסר סמכות להעביר לבית משפט אחר.

ישנן השלכות לשלב בו חזרה בה התביעה מכתב האישום לגבי האפשרות להגיד בעתיד את אותו כתב אישום מחדש:

התביעה רשאית לחזור בה מהאישום כל עוד לא השיב הנאשם לכתב האישום, ובמדיה ועשתה כן יבטל בית המשפט את האישום.

במידה והתביעה חזרה בה לאחר שהנאשם השיב לאישום וכפר בעובדות על בית המשפט לזכות את  הנאשם, ולאחר הזיכוי לא יהיה ניתן להגיש את כתב האישום מחדש.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.