שיבוש מהלכי משפט

בשיח המשפטי הביטוי שיבוש מהלכי משפט נפוץ למדי. עורך דין פלילי המייצג נאשם המואשם בשיבוש מהלכי חקירה או שיבוש מהלכי משפט קיימות מספר דרגות ענישה בהתאם לעבירות הנחשבות כשיבוש מהלכי משפט.
העבירות הנחשבות כשיבוש:
  •  עבירת שיבוש מהלכי משפט
  •  עבירת הדחה בחקירה
  •  עבירת הדחה בעדות

עבירת שיבוש מהלכי משפט
אדם הפועל בכוונה ומבצע מעשה שתכליתו מניעה או הכשלה של הליך שיפוטי מתנהל. חקירה פלילית או הוראת בית משפט נכללות גם הן תחת הקטגוריה של הליך שיפוטי. אדם החשוד בשיבוש הליכי משפט חשוד שניסה להפריע לחקירה, משפט, ביצוע הוראת בית משפט על ידי מניעת הגעת עד לחקירה או משפט ועל ידי שיבוש והעלמת ראיות ובכל דרך אחרת אשר עשויה לסכל השלמת חקירה או ניהול משפט תקין.
כאשר הנחקר דובר שקר במהלך חקירת משטרה ממניע של מניעת הפללה עצמית או הפללת הזולת, אמירת שקר זו נחשבת שיבוש מהלכי משפט.
על עבירת שיבוש מהלכי משפט ניתן לגזור עד שלוש שנות מאסר בפועל.

עבירת הדחה בחקירה
אדם המניע או המנסה להניע אדם הקשור לחקירה משטרתית שלא יחזור בו מתלונה או הודעה, יאמר שקר או יתלונן תלונת שקר, לא ימסור מידע או לא יתלונן על דבר ביצוע עבירה.
עקב ריבוי המקרים בהם בוצעה עבירה זו של הדחה בחקירה, דבר שהוביל לא פעם לפגיעה קשה בעשיית משפט צדק והתנהלות תקינה של המשפט. נקבע בחוק שהעונש שיוטל על עבירת הדחה בחקירה יהיה עד חמש שנות מאסר בפועל. קיים סעיף של החמרה בענישה זו אם מתקיימים מקרים של שימוש במרמה, איומים, כוח, שוחד והטעיה.
במידה והוכח שימוש באחד מהאמצעים העונש שניתן לגזור הינו עונש של עד שבע שנות מאסר בפועל.

עבירת הדחה בעדות
אדם המניע אדם אחר לכך שלא יעיד במהלך המשפט המתנהל, יעיד עדות שקר, יחזור מעדות שהעיד או מתלונה שמסר במשטרה במהלך חקירה משטרתית.
העונש הקבוע בחוק על עבירת הדחה בעדות עומד על עד שבע שנות מאסר בפועל. ניתן לגזור גם עד תשע שנות מאסר בפועל אם התברר כי במהלך הדחה בעדות היה שימוש בלפחות אחד מהתנאים של איומים, כוח, הפחדה, שוחד ועוד.

מאמר זה נועד למידע כללי בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.