חקירה משטרתית

חקירה משטרתית מלווה בבלבול, חוסר אונים והלם של האדם הנחקר בפעם הראשונה בחייו. חשיבותו של עורך דין פלילי הינה קריטית מכיוון שבכוחו למנוע מהנחקר מלבצע טעויות העלולות לפגוע בו בהמשך החקירה המשטרתית.

אחד החששות הגדולים ביותר של אנשים או חשודים הנחקרים לראשונה בחייהם במשטרה הוא שמם הטוב. לשמו הטוב של האדם חשיבות בחיי העבודה ובחיי החברה. עורך דין פלילי מנוסה, מסוגל להפיג את הפחד ולהותיר את החקירה המשטרתית רחוקה מעיני הציבור. בפעולה זו ישרה ביטחון ואמונה בפעולותיו של עורך דין פלילי מכיוון שהנחקר יידע שהוא בידיים טובות ויש מי שדואג לזכויותיו.

חוקרי המשטרה מנסים לאסוף מספר ראיות גדול ככול האפשר בדרכים גלויות ודרכים סמויות. מרבית החומר הנאסף אינו גלוי לעיני החשוד על מנת לא לפגוע במהלכי החקירה המתנהלים כנגדו, אולם, עורך דין פלילי טוב, יאתר את חומר הראיות שנאסף כנגד לקוחו ויפעל על מנת לחלץ את מרשו על ידי הכנתו מראש לפעילויות שונות הכוללות: מתי לדבר, מתי לשמור על זכות השתיקה, הסכמה לבדיקת פוליגרף, התמודדות עם תרגילי חקירה מגוונים שמבצעים החוקרים. מטבע הדברים המשטרה תנסה למדר ולמנוע מעורך דין פלילי גישה לחומר הראיות.

שינוי גרסאות המהלך חקירה משטרתית הינה בעיה ידועה בקרב הנחקרים שכן הם נמצאים בלחץ נפשי רב שאינם מורגלים בו, גם פה, עורך דין פלילי יידע לגרום לנחקר לדבוק בגרסה אחת בלבד ולהינע משינוי גרסאות. מהלך זה שח הצמדות לגרסה אחת בכוחו להוביל לקבלת עונש קל במידה ויימצא אשם או אפילו לסייע בזיכויו בדין. חוקרים ושופטים מתייחסים באופן שונה לחשוד הדבק בגרסתו המקורית לכל אורך ההליך השיפוטי המתנהל נגדו לעומת חשוד אשר משנה את גרסתו.

השפעות הלחץ העצום המופעל על חשודים בביצוע פשעים מוביל לעיתים להודאות שווא ולכן הכרחי להיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה לפני חקירה משטרתית.

להלן מספר עצות היכולות לסייע בשלב הבסיסי והראשוני של חקירה משטרתית:

  1. זכותך להיוועץ עם עורך דין – עורך דין פלילי המלווה אותך במהלך חקירה משטרתית ומנחה מתי לדבר ומתי לשמור על זכות השתיקה.
  2. כל דבריך במהלך החקירה עלולים לשמש כראיות נגדך במהלך המשפט. גם פרטים הנראים כזניחים יכולים להוביל להרשעה באמצעות חוקרים מיומנים ומנוסים.
  3. דרוש כי כל הנאמר בחדר החקירות על ידך ועל ידי חוקרי המשטרה יתועד, כחלק ממהלך ההגנה במשפט.
  4. עקב הימצאותם של אמצעי צילום ואביזרי הקלטה סמויים בחדר החקירות, יש להקפיד הקפדה יתרה על הנאמר ועל התנהגותך.
  5. משתפי הפעולה עם המשטרה יכולים להוביל להפללתך המהירה, שמור מרחק משותפיך לתא המעצר באם נעצרת.
  6. במידה ועליך להשתתף במסדר זיהוי לעורך דין פלילי ולך אפשרות להחליט על ניצבים, פרטי לבוש היכולים לסייע לך ככל האפשר.
מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.