סחיטה באיומים

במסגרת עבירות פליליות חמורות הכתובות בספר החוקים נכללות גם עבירת איומים ועבירת סחיטה באיומים. עבירת סחיטה באיומים מתרחשת כאשר אדם מאיים על אדם אחר, על מנת לקבל ממנו תמורה או דבר מה שלא היה מסוגל לקבלו אלמלא האיום.

כיצד מתייחס המחוקק לעבירות הקבועות בחוק אשר מהותן סחיטה ואיומים

לפי חוק העונשין תשל"ז 1977, חל איסור על סוגי התנהגויות שמהותן סחיטה ואיומים. בסעיף 192 נאסר על אדם לאיים על אדם אחר: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

מלבד עבירת האיום, קיימת עבירה איום לשם סחיטה (הידועה יותר בשמה סחיטה באיומים) המוסברת בסעיף 428: "המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות… הכול כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו – מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו – מאסר תשע שנים"

מהו איום לגיטימי ומהו איום שאינו לגיטימי

בתי המשפט העוסקים בעבירת איומים ועבירה של סחיטה באיומים מתמודדים עם פרשנות המילה "איום". קיים איום לגיטימי לדוגמא, שימוש בהוצאה לפועל במקרה של אי עמידה בתנאי ההסכם וקיים איום שאינו לגיטימי כאשר אדם מאיים באחת מהפעולות, המפורטות בסעיף 192 לחוק העונשין, כלפי אדם אחר.

שתי הדוגמאות לעיל מציגות את הקצוות של האיום הלגיטימי ושל האיום הלא לגיטימי. אולם, קיים גם שטח אפור המכיל איומים אשר משתמעים רק מנסיבות המקרה. לכן, לא מספיקה תחושה סובייקטיבית של המאוים אלא נדרשים גם אלמנטים מוחשיים ואובייקטיביים. במילים אחרות, בכדי להוביל להרשעה בעבירת סחיטה באיומים, יש להראות כי אדם סביר אשר עומד במקום האדם המאוים, היה מרגיש מאוים באותה סיטואציה גם כן. מבחן נוסף בודק האם למאיים שליטה על תוצאות האיום.

כאמור, לא כל איום מהווה עבירה פלילית, ולכן מעבר לאיום שהושמע, נדרש שהפעולה שהמאיים לבצע היא פעולה שאינה כדין, משמע, תוצאה אסורה לפי סדר דין פלילי או סדר דין נזיקין. ניתן להמחיש זאת בדוגמא שאדם מאיים לפרסם פרטים אישיים על מעבידו אם לא יעלה את שכרו. אדם עלול להיות מורשע בעבירת סחיטה באיומים.

סיוע של עורך דין פלילי

למרות שאין להתייחס לכל איום כאל סחיטה באיומים ולדעת שלא כל סכסוך עסקי שיצא מפרופורציות יסתיים במאסר של אחד הצדדים מומלץ להיוועץ בשירותי עורך דין פלילי אשר על סמך ניסיונו יוכל לסייע בטרם תתבצע פעולה כלשהי.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.