עבירות תקיפה

מהי תקיפה על פי חוק העונשין:
"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.
ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות."

עבירות תקיפה ניתן לסווג לכמה רמות חומרה וענישה שונות.
הקלה ביותר הינה "תקיפת סתם": תקיפה שאינה גורמת לחבלה. העונש על תקיפה זאת יכול להיות מאסר של עד שנתיים.

התקיפה ברמת חומרה גבוהה יותר היא "תקיפה הגורמת לחבלה ממשית": תקיפה שבעקבותיה הקורבן נאלץ לקבל טיפול רפואי לטפל בפציעותיו.
העונש על תקיפה זאת יכול להיות מאסר של עד שלוש שנים.
עונש מאסר של עד שלוש שנים יכול להיות בכל מקרה של תקיפה לשם ביצוע פשע, גניבה והתנגדות למעצר.

"תקיפת עובד ציבור": תקיפה בה הקורבן הינו עובד ציבור או מבצע תפקיד שמוטל עליו על פי דין או מספק שירות לציבור והקורבן הותקף בעקבות מילוי תפקידו.
העונש על תקיפה זאת יכול להיות מאסר של עד חמש שנים.

ברמה אחת מעל נמצאת תקיפה "בנסיבות מחמירות": ברגע שתקיפת סתם או תקיפה הגורמת לחבלה ממשית מבוצעות על ידי קבוצה של אנשים, שניים או יותר, היא הופכת להיות חמורה יותר והעונש הינו כפול מהעונשים המפורטים מעל.

"תקיפה במשפחה": עבירות תקיפה במשפחה נחשבות גם כן לעבירות בנסיבות מחמירות וגם כן יש הכפלה של העונש.
תקיפה במשפחה הינה תקיפה כנגד בן משפחה, בני זוג או ידועים בציבור, ילדים והורים.
החוק רואה בעין שווה ואין הבדל בין מי שהינו בן משפחה לבין מי שהיה בן משפחה בעבר.
כלומר גם תקיפה של גרוש או גרושה נחשבת כתקיפה של בן משפחה.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.