השבת תפוסים

לא פעם ולא פעמיים קורה כי אדם נעצר או מעוכב לחקירה ע"י המשטרה, ובמסגרת אותה החקירה נתפס בידי המשטרה רכוש השייך לאותו אדם.

סמכות המשטרה לתפיסת הרכוש קבוע בסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי.
החוק קובע כי בסמכות המשטרה לתפוס רכוש, ללא צו של בית משפט, למשך 180 ימים כאשר ישנו יסוד סביר להניח שבחפץ נעברה עבירה, או עומדים לעבור בו עבירה, או שהוא עשוי לשמש כראיה במשפט, או שהוא ניתן כשכר עבור ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.
יצוין, לעניין תפיסת מחשבים או חומרי מחשבים, החוק קובע הוראות אחרות.
במידה והמחשב הינו בבעלות של מוסד כלשהו, ייתפס המחשב רק על פי צו של בית משפט. במידה והמחשב בבעלות פרטית, אזי יש להשיבו בתוך 30 ימים לבעליו.

במידה ובתקופת הזמן הנ"ל מיום תפיסת החפץ לא הוגש כתב אישום והחפץ לא משמש ראייה ולא ניתן לגביו צו שיפוטי, המשטרה צריכה להחזירו, ללא הפעלת שיקול דעת, למי שמידיו הוא נלקח.
אלא שבפועל, המשטרה אינה מחזירה החפצים התפוסים לבעליהם, גם בחלוף 180 הימים המותרים על פי החוק, והם מעלים אבק במחסני המשטרה עד אשר ישנה החלטה כיצד לפעול בתיק המשטרתי, שבמסגרת חקירתו נתפס הרכוש, דבר שלעיתים אורך שנים.

על אף כל האמור לעיל, ישנה אפשרות לפנות בבקשה לביהמ"ש להשבת החפץ התפוס לבעליו בכל עת.  כמובן שמומלץ להיעזר בעורך דין פלילי לצורת הגשת הבקשה וניסוחה על מנת שהסיכוי להשבת התפוס יגדל.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.