שאלות ותשובות

עמוד זה מאפשר לכם לשאול את טל גלאון, עורך דין פלילי, שאלות באופן אנונימי.
השאלות שלכם עם התשובות של טל גלאון יפורסמו בעמוד זה בהקדם האפשרי מרגע שאלת השאלה.

אין להשתמש בתשובות כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. חשוב להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה כלשהי.
במקרים מסוימים יש עילה להתערבות כבוד נשיא המדינה בעונש שנותר. כבוד נשיא המדינה יכול לבחור מבין שלושה מסלולים:

  • חנינה מלאה, קרי ביטול עונש הפסילה לגמרי.
  • המתקת העונש, קרי קיצור תקופת הפסילה שנותרה.
  • לדחות את בקשת החנינה, ולמעשה לא להתערב בעונש שנותר.
פנייה למחלקת החנינות בבית הנשיא נעשית בכתב. שולחנו של כבוד נשיא המדינה עמוס בבקשות חנינה. על כן, יש להמתין זמן לא קצר, של בין חצי שנה לשנה. אדגיש, כי במידה ומדובר במקרה דחוף, תיתכן המתנה קצרה יותר.

העונש במקרה זה תלוי בעבירה בה בסופו של יום יורשע הנאשם.
עבירה של שיבוש הליכי משפט או חקירה הינה עבירה לפי סע' 244 לחוק העונשין ובצידה עונש מאסר (מקסימום) של 3 שנות מאסר.
יחד אם זאת, ברוב המקרים הענישה הינה פחותה מעונשי המקסימום הקובעים בחוק.
למעשה, יש לבחון כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו וכך ניתן להעריך את רמת הענישה הנוהגת.

סיפור המקרה כפי שמופיע בשאלה דורש טיפול מקצועי ע"י סנגור מיומן, שכן נראה כי ניתן בצע מהלכים בתיק שיביאו לתוצאות רצויות מאוד מבחינתו של הנאשם בהליך פלילי המתואר.

בקשה להקצבת עונש ע"י הנשיא ניתן להגיש זמן קצר אחרי שנדחתה הבקשה הראשונה ואפילו מיד כאשר ישנן נסיבות חדשות, שלא עמדו בפני הנשיא בעת הפנייה הראשונה.
אם אין נסיבות חדשות, הרי שאין טעם בהגשת בקשה נוספת מיד. שכן סביר להניח, שזו תדחה מאותם הנימוקים שנדחתה הבקשה הראשונה וכדאי להמתין ולא למהר להגיש בקשה נוספת מיד, אם כי ניתן לעשות זאת.