עורך דין פלילי בצבא

המערכת הצבאית ידועה במשמעת הנוקשה, בחוקים, בנהלים וכמובן בסודיות האופפת לעיתים את המערכת, גם במקום זה חיילים ומפקדים מבצעים עברות פליליות מסוגים שונים. הצבא הינו ישות שיפוטית אוטונומית אשר ברשותו מנגנון שיפוט ודין ייחודיים.

לצבא יש עורכי דין פליליים צבאיים אשר מסייעים לאכיפת החוקים הצבאיים. הצבא מאפשר כמו במערכת האזרחית, לכל חייל או קצין זוטר או בכיר את הזכות לקבלת סעד או תמיכה משפטית באמצעות פנייה לסנגור מוסמך, בעת שהותו של החשוד בצבא בנוסף ניתן לפנות לעורך דין מוסמך בעת ההליך של המשפט הצבאי. קיימת אפשרות נוספת במידה והחשוד מעוניין בכך, הוא יכול לפנות לעורך דין צבאי. עורך דין צבאי הוא עורך דין פלילי אשר מגיע מעולם המשפט האזרחי, אך מחזיק ברשותו אישור מיוחד שניתן לו מטעם ועדה מיוחדת לנושאי משפט צבאי אשר מתירה לו לעסוק המשפט צבאי.

מן המפורסמות היא כי במסגרת הצבאית קיימת ענישה מחמירה יותר מהמסגרת האזרחית בכל הנוגע לאכיפת חוקים, כללים ונהלים. גם ההליך של המשפט הצבאי לרוב שונה מההליך של המשפט האזרחי, לרוב ההליך במשפט צבאי מתרחש בדיון שבו נמצאים החייל או הקצין מול מפקדו ואיש צבא נוסף לפחות, כאשר במסגרת הדיון החייל יסביר את המעשה והיקף הענישה מוגבלת מראש בהתאם לחוק הצבאי. עורך דין פלילי צבאי בדרך- כלל אינו משתתף בהליך זה.

מקרים בהם נדרשת התערבותו של עורך דין פלילי הם מקרים שמוגדרים כפליליים במשפט בצבאי בדומה למשפט האזרחי אך החשודים צפויים לענישה מחמירה יותר ביחס למשפט האזרחי. חייל או קצין שזומנו למשפט פלילי בצבא חייבים כצעד ראשון בהליך הוא להתייעץ עם עורך דין פלילי צבאי כדי להיערך כיאות לחקירות מצ"ח, כמו כן להתוות את דרך הייצוג בבית המשפט הצבאי ואם נדרש, להגיש ערעור ובקשת להקלה בעונש. במידה והייתה הרשעה, עורך דין פלילי יכול להגיש בקשה לחנינה.

עורך דין פלילי יכול למנוע רישום התיק הפלילי הצבאי של הנאשם בתיק הפלילי האזרחי שלו. קיימת חקיקה חדשה האמורה להשפיע על סדר הדין הצבאי והיא הרשעה "ללא קלון" משמע, על אף שההרשעה חלה גם על האזרחות, עורך דין פלילי מסוגל להשאיר את הקלון בעבירה הצבאית בצבא מבלי שהקלון יעבור לאזרחות. אחת העבירות הפליליות המוכרות ביותר בצבא הינה עבירת שימוש בסמים אשר הרשעה בגינה גוררת אחריה בדרך כלל עונש מאסר ממושך בכלא צבאי. לעומת עולם המשפט האזרחי שבו מסתכמת לרוב ההרשעה במאסר על תנאי וקנס כספי.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.