זכות השתיקה

זכות השתיקה הינה הזכות הבסיסית לה זוכים הנאשמים והנחקרים במשפט פלילי.

במדינת ישראל, לכל אדם הנתון בחקירה משטרתית יכול לבחור בזכות השתיקה. זכות השתיקה היא זכות יסודית במשפט הפלילי ומוענקת לחשוד בעבירה פלילית באופן מיידי. כדי שהאדם לא יפליל את עצמו בזמן היותו נחקר במשטרה או בכל גוף שלטוני אחר בהקשר פלילי, יכול האדם לשמור על שתיקה בזמן החקירה. הכוונה שעומדת מאחורי השימוש בזכות השתיקה היא כאשר האדם חושב או מרגיש כי מענה על שאלה עלול להפליל אותו עומדת לרשותו זכות השתיקה.

טעות נפוצה בהקשר לשימוש בזכות השתיקה היא שהאדם רשאי שלא לענות כלל על שאלות החוקרים. אך החוק, מאפשר להשתמש בזכות השתיקה אך ורק במקרה בו התשובה לשאלת החוקרים תוביל להפללה עצמית. אדם הנתון בחקירה מחויב לענות על השאלות המופנות אליו מחוקריו ורק במקרים מסוימים בהם קיים חשש להפללה עצמית, יכול האדם לסרב לענות ללא פחד מהשפעה כלשהי על העונש.

בעולם המערבי הנחת היסוד היא שהאדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו בבית משפט. מכיוון שלא ניתן לחייב אדם למסור עדות כנגד עצמו חובת ההוכחה מוטלת על מוסדות המדינה: משטרה, פרקליטות ויועץ משפטי לממשלה. אם בוחר האדם להעיד כנגד עצמו מתוך בחירה חופשית, בית המשפט בעת קביעת פסק הדין ייקח בחשבון את הודאתו העצמית של האדם.

במהלך החקירה המשטרתית הכוח נמצא אצל המשטרה, לא רק שהחקירה מתבצעת במתקן החקירות המשטרתי, אלא למשטרה מותר להשתמש בתחבולות שעיקרן לגרום לחשוד לספק תשובות לשאלות המופנות אליו. זכות השתיקה באה לצמצם מקרים בהם נמסרו הודאות שווא שנבעו מלחץ נפשי שנוצר מהלחצים אותם הפעילה המשטרה על הנחקר. כתוצאה משימוש יתר בזכות השתיקה התקיימו בפרקליטות דיונים בנושא צמצום השימוש בזכות השתיקה במיוחד במקרים של אישי הנחקרים על עבירות פליליות ונוטים להשתמש שימוש מופרז בזכות השתיקה. אולם, דבר לא נעשה וכיום זכות השתיקה בחקירה ניתנת לכולם למרות הניצול לרעה שעושים הנחקרים בזכות זו.

הדבר הראשון שעל אדם הנתון בחקירה משטרתית לעשות הוא ליצור קשר עם עורך דין פלילי. עורך דין פלילי יספק תשובות לנחקר מתי עליו להשתמש בזכות השתיקה על מנת למנוע הפללה עצמית. בנוסף עורך דין פלילי יאמר לנחקר על אילו שאלות מותר לו להשיב ללא חשש מכך שיפליל את עצמו, מתוך כוונה לשתף פעולה בחקירה עם המשטרה מצד אחד ומניעת חיזוק הראיות כנגדו מצד שני.

עורך דין פלילי מלבד הסיוע בשימוש בזכות השתיקה יכול לעזור לנחקר בדרכים נוספות להתמודד עם החקירה המשטרתית. לרשותו עומד ניסיון רב שנים של ייעוץ בחקירות משטרתיות וידיעה כיצד הן מתנהלות לרוב, פרקטיקה משפטית שיכולה לסייע בהטבת התנאים ועוד. עורף דין פלילי יסייע לעבור את תהליך החקירה תוך מזעור הסכנות הניצבות אל מול הנחקר.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.