אוק'
10
2012

נחקר במשטרה כעד על אליבי לנחקר אחר, בהמשך הנחקר עשה עסקה ונשפט, המשטרה החליטה להגיש כתב אישום על שבוש הלכי חקירה. מה העונש יכול להיות אם העד ממשיך לדבוק בגרסתו?

העונש במקרה זה תלוי בעבירה בה בסופו של יום יורשע הנאשם.
עבירה של שיבוש הליכי משפט או חקירה הינה עבירה לפי סע' 244 לחוק העונשין ובצידה עונש מאסר (מקסימום) של 3 שנות מאסר.
יחד אם זאת, ברוב המקרים הענישה הינה פחותה מעונשי המקסימום הקובעים בחוק.
למעשה, יש לבחון כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו וכך ניתן להעריך את רמת הענישה הנוהגת.

סיפור המקרה כפי שמופיע בשאלה דורש טיפול מקצועי ע"י סנגור מיומן, שכן נראה כי ניתן בצע מהלכים בתיק שיביאו לתוצאות רצויות מאוד מבחינתו של הנאשם בהליך פלילי המתואר.

Comments are closed.