דצמ'
31
2012

מתי אפשר לבקש הקצבת עונש פעם שנייה וכמה זמן לחכות מיום דחיית הבקשה הראשונה ע"י הנשיא?

בקשה להקצבת עונש ע"י הנשיא ניתן להגיש זמן קצר אחרי שנדחתה הבקשה הראשונה ואפילו מיד כאשר ישנן נסיבות חדשות, שלא עמדו בפני הנשיא בעת הפנייה הראשונה.
אם אין נסיבות חדשות, הרי שאין טעם בהגשת בקשה נוספת מיד. שכן סביר להניח, שזו תדחה מאותם הנימוקים שנדחתה הבקשה הראשונה וכדאי להמתין ולא למהר להגיש בקשה נוספת מיד, אם כי ניתן לעשות זאת.

Comments are closed.